_
Maak de advertentie     Make the advertisement
De advertentie moet tenminste een regel tekst bevatten,
en een telefoonnummer of een E-mailadres of een url.
The advertisement has to contain at least one line of text,
and one telephone number or one E-mail address or one url.
plaats: :town/village
categorie: :category
achtergrondkleur: :background color
regel 1, tekstkleur: :line 1, text color _
regel 2, tekstkleur: :line 2, text color _
regel 3, tekstkleur: :line 3, text color _
e-mailadres: :e-mail address
homepage adres: :homepage url
homepage titel: :homepage title


Klik op de gekozen kleur. Save color picker. Click on the chosen color.
Klik voor de laatste backup.
HELP
Type de kop voor de advertentie in in het tekstvakje bij regel 1. Type de tekst in bij het tekstvakje voor regel 2. Klik op de gewenste kleur voor de achtergrond op de kleurenvlakjes van de save color picker. Bovenaan het scherm krijgt u het resultaat te zien. U kunt dan nog alles veranderen. Klik steeds op toon de advertentie om het resultaat te zien.

LETTERTYPEN


Agaramond
Arial
Arial Narrow
Brush Script
Botanical
Comic Sans MS
Copperplate33bc
Courier
Courier New
Goudy
HellasArial
Helvetica, Arial
Letter Gothic
Modern
MS Gothic
MS Sans Serif
MS Serif
News Gothic Condensed
News Gothic
Prestige Elite
Times
Times New Roman
Verdana

U kunt de advertentie zelf samenstellen. Klik op "Toon de advertentie." om het resultaat te bekijken. Pas de advertentie aan totdat u er tevreden over bent. Als er geen fouten zijn geconstateerd kunt u op "Plaats de advertentie." klikken om de aanvraag te versturen. De advertentie wordt eerst nog bekeken voordat hij wordt geplaatst. (Dit om onzin of verboden teksten te voorkomen). Meestal zal de advertentie binnen een dag worden geplaatst.

De hoogte en breedte van de uiteindelijke advertentie zijn afhankelijk van de schermbreedte van de bezoekers. Dat betekent dat lange zinnen op verschillende manieren over de regels verspreid kunnen raken.
U kunt drie regels invoeren. Elke regel met een eigen tekstkleur. De regels eindigen met een 'harde return' (De volgende regel begint vooraan.).
Bij langere regels worden de letters kleiner. Gebruik bijv. een korte regel voor een groot lettertype in de koptekst.

Tekstkleur en achtergrondkleur kunt u invoeren in de invoervakjes, of door op de juiste kleur te klikken op de 'save color picker'. De RRGGBB-kleurenkaart hieronder is een hulp om de code voor de kleur te kiezen.


RRGGBB KLEURENKAART
FFFFFF EEEEEE DDDDDD CCCCCC BBBBBB AAAAAA 999999 888888
777777 666666 555555 444444 333333 222222 111111 000000
FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 FFCCFF FFCCCC FFCC99
FFCC66 FFCC33 FFCC00 FF99FF FF99CC FF9999 FF9966 FF9933
FF9900 FF66FF FF66CC FF6699 FF6666 FF6633 FF6600 FF33FF
FF33CC FF3399 FF3366 FF3333 FF3300 FF00FF FF00CC FF0099
FF0066 FF0033 FF0000 CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33
CCFF00 CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00 CC99FF
CC99CC CC9999 CC9966 CC9933 CC9900 CC66FF CC66CC CC6699
CC6666 CC6633 CC6600 CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 CC3333
CC3333 CC3300 CC00FF CC00CC CC0099 CC0066 CC0033 CC0000
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 99CCFF 99CCCC
99CC99 99CC66 99CC33 99CC33 9999FF 9999CC 999999 999966
999933 999900 9966FF 9966CC 996699 996666 996633 996600
9933FF 9933CC 993399 993366 993333 993300 9900FF 9900CC
990099 990066 990033 990000 66FFFF 66FFCC 99FF99 66FF66
66FF33 66FF00 66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
669900 6699CC 669999 669966 669933 669900 6666FF 6666CC
666699 666666 666633 6633FF 6633CC 663399 663366 663333
663300 6600FF 6600CC 660099 660066 660033 660000 33FFFF
33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00 33CCFF 33CCCC 33CC99
33CC66 33CC33 33CC00 3399FF 3399CC 339999 339966 339933
339900 3366FF 3366CC 336699 336666 336633 336600 3333FF
3333CC 333399 333366 333333 333300 3300FF 3300CC 330099
330066 330033 330000 00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33
00FF00 00CCFF 00CCCC 00CC99 00CC66 00CC33 00CC00 0099FF
0099CC 009999 009966 009933 009900 0066FF 0066CC 006699
006666 006633 006600 0033FF 0033CC 003399 003366 003333
003300 0000FF 0000EE 0000DD 0000CC 0000BB 0000AA 000099
000088 000077 000066 000055 000044 000033 000022 000011
Terug naar boven
Voor kritiek, raad of vragen: E-mail hvd@haghen.nl.
         Klik hier voor terug naar top van de bladzijde.